Оферти

Политика за плащания на eCars

За оферти и покупки на всички продукти и услуги на компанията.

Екипът на eCars (еКарс БГ ЕООД) уважава добре работещата икономика, всички парньори, клиенти, колеги и потребители. Най-добрата работна формула е тази, която ни позволява да предоставим най-доброто от своите професионални възможности. За да успяваме, изискваме винаги 100% предварително плащане за произвежданите от нас премиум продукти, както и за посветените на качеството професионални услуги, които се стремим да доставяме. Като уважавате тази наша работна политика, вие участвате в постоянното изграждане на добре работещата икономика.

По силата на тази работна политика, молим да се съобразявате с избора на екипа на eCars да доставя премиум продукти и услуги само след плащания в размер на 100% получени по банков път или чрез електронни платежни инструменти. Нашето портфолио, доказана качествена работа, множество ангажирано обслужени партньори и компании е абсолютна гаранция за доставяне на платени продукти и услуги в срокове и по начин винаги подчинен на стремежа ни да предоставяме повече, отколкото сме предложили.

eCars политика за оферти и продажби:

  • Изискваме 100% предварително плащане за всички наши продукти и услуги;
  • Гарантираме винаги навременна и качествена доставка; и
  • Работим само на най-високо ниво, с отговорността за безкомпромисно изпълнение.

При поискване на оферти за продукти и услуги на eCars, молим да не включвате условия за частични или отложени плащания. Компанията не прави изключения от своята политика за плащания. От своя страна екипът на eCars винаги гарантира доставянето на повече стойност за вас.

Признателни сме ви за разбирането и сме уверени, че тази политика гарантира най-добри отношения, взаимно уважение и качествена дългосрочна съвместна работа.